Ventilatieverslaggeving

Voor bouwaanvragen vanaf 01/01/2016 is het verplicht om naast de EPB-verslaggever ook een ventilatieverslaggever aan te stellen. Dit is van toepassing op nieuwbouw en energetische renovaties.

 

Wij bieden aan:

  • Het ventilatievoorontwerp (VVO) die beschikbaar te zijn bij de startverklaring.
  • De ventilatie ontwerpspecificaties (VOS) vermelden alle EPB-gerelateerde prestatie-eisen.
  • Meting mechanische ventilatie (MMV) meten van de werkelijke debieten.
  • Het ventilatieprestatieverslag (VPV) vermeldt alle EPB-gerelateerd prestatie-waarden.