Veiligheidscoördinatie

Veiligheidscoördinatie is verplicht voor alle bouwwerken die door minstens twee aannemers tegelijk of achtereenvolgens worden uitgevoerd op de werf en dit zowel tijdens het ontwerp als tijdens de bouwwerken zelf.  Het al dan niet toepassen van de coördinatieverplichting hangt uitsluitend af van het aantal aannemers dat tussenbeide komt in de verwezenlijking van het bouwwerk. Zodra de bouwwerken worden uitgevoerd door ten minste twee verschillende aannemers, geldt automatisch de coördinatieverplichting ongeacht de aard, de omvang, de oppervlakte, de risicograad of de kostprijs van de werken. En dit zowel bij bouwopdrachten voor particulieren als voor ondernemingen.

WAT DOET DE VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR?

 

1. Opmaken van een veiligheids- & gezondheidsplan

Dit document moet opgesteld worden wanneer veiligheidscoördinatie verplicht is en moet op de bouwwerf aanwezig zijn. Het bevat een risicoanalyse, vast te stellen preventiemaatregelen, administratieve gegevens, noodnummers, hulpdiensten in de buurt,…

2. Bijhouden van een coördinatiedagboek

Het coördinatiedagboek zijn de documenten die door de veiligheidscoördinator worden bijgehouden. Deze documenten zijn briefwisselingen, werfverslagen van de veiligheidscoördinator en werverslagen van derden.

3. Opstellen van het postinterventiedossier

Dit dossier omvat nuttige elementen/documenten die van belang kunnen zijn bij latere werkzaamheden. Het bevat ondermeer: architecturale, technische elementen, organisatorische elementen,… Bij verkoop van de woning is het verplicht een postinterventiedossier te overhandigen, alsook het energieprestatiecertificaat, keuring elektrische installatie, …