Stabiliteit

verslaggever

  • Wat houdt dit in?
  • Wie voert dit uit?
  • Verplicht?
  • Wie is verantwoordelijk voor de stabiliteit van de woning?

Lees hier het antwoord op deze vragen ?

Over de stabiliteitsstudie heerst er inderdaad wat verwarring. In de meeste gevallen besteedt de architect dit uit aan een ingenieur en stuurt de ingenieur de factuur naar de bouwheer. Op zich is daar niets mis mee, maar de architect zou er goed aan doen dat bij aanvang aan de bouwheer te vermelden omdat de bouwheer er meestal van uit gaat dat alle studie- en ontwerpkosten in zijn ereloon vervat zitten.Er zijn ook architecten die de stabiliteitsstudie zelf uitvoeren. Bij een stabiliteitsstudie gaat men na welke maatregelen met moet nemen om de stabiliteit van de woning te garanderen. De funderingen spelen daar een belangrijke rol bij, maar verder gaat het bijvoorbeeld ook over steunbalken als ondersteuning van bepaalde muren. Een stabiliteitsstudie moet absoluut gebeuren en kan je niet achterwege laten. Enkel zo kan men de juiste dikte en diepte van funderingen, steunbalken, wapening,‚Ķbepalen. De architect en/of de ingenieur zijn verantwoordelijk voor de stabiliteit en zullen daarom ook zelf geen risico’s willen nemen.  Als je enkel een contract hebt met de architect en als je geen aparte factuur van de ingenieur gekregen hebt, kan jij enkel de architect aansprakelijk stellen die op zijn beurt de ingenieur tot de orde kan roepen. Als de ingenieur rechtstreeks voor jou gewerkt heeft, is hij eigenlijk verantwoordelijk, maar als blijkt dat de architect zijn advies niet heeft opgevolgd zal hij trachten de zwarte piet door te schuiven naar de architect