GDPR

Privacy
BVBA topco respecteert en beschermt de persoonlijke levenssfeer van zijn klanten bezoekers van de website.
BVBA Topcp zal de persoonsgegevens van de gebruikers niet aan derden verkopen of bezorgen zonder voorafgaande toestemming van de betrokkene. De betrokkene heeft het recht om kennis te nemen van zijn persoonsgegevens en is gerechtigd alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben kosteloos te doen verbeteren.

Afwijzing van aansprakelijkheid

BVBA Topco zet alles in het werk om de website beschikbaar, juist en up-to-date te houden maar kan geen garantie bieden met betrekking tot de juistheid, de volledigheid en het up-to-date zijn van de gegevens op de website. Topco kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele onderbreking van de beschikbaarheid van de site en evenmin voor de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van een onderbreking. De teksten op de website hebben een louter informatief karakter en kunnen niet als persoonlijk advies aan bezoekers worden beschouwd.