EPC

epc_certificaat

Een energieprestatiecertificaat (EPC) geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Het is verplicht bij verkoop en verhuur van woningen en voor bepaalde openbare gebouwen.

Woning verkopen of verhuren?

Het EPC bij verkoop en verhuur van woningen wordt opgesteld door een erkend energiedeskundige type A.
De eigenaar die zijn woning wil verkopen of verkopen, is daarvoor verantwoordelijk. Ook als beroep wordt gedaan op een immobiliĆ«nkantoor of een notaris.

Bij verkoop moet het EPC overgedragen worden aan de nieuwe eigenaar. Bij verhuur moet een kopie van het EPC aan de huurovereenkomst toegevoegd worden.

Nieuwbouw (EPC bouw) – Energiesparen

Het EPC bij bouw wordt door de verslaggever opgesteld  voor nieuwbouwwoningen in het kader van de energieprestatieregelgeving (EPB-regelgeving). Het EPC bij bouw wordt dus niet voor verbouwingen opgemaakt.

Bij verkoop van een nieuwbouwwoning, geldt het EPC bij bouw. Er moet dan geen bijkomend EPC opgemaakt worden. In geval van verbouwingen waar ook aan de EPB-eisen voldaan moet worden, moet toch nog een EPC (voor bestaande woningen) opgemaakt worden door een energiedeskundige type A.

Daarnaast is het ook verplicht om het kengetal, het E-peil en het adres of de unieke code van het EPC te vermelden in alle commerciĆ«le advertenties waarin de woning te koop of te huur wordt aangeboden.

Voor nieuwbouwwoningen moet uiterlijk zes maanden na datum van ingebruikname een EPB-aangifte elektronisch worden ingediend door de verslaggever. Samen met de EPB-aangifte wordt het EPC bij bouw afgeleverd. Door de wettelijk toegelaten periode van zes maanden tussen datum van ingebruikname en het indienen van de EPB-aangifte is het mogelijk dat nieuwbouwwoningen te koop of te huur worden aangeboden zonder dat het EPC bij bouw al beschikbaar is. Gedurende deze periode is het dan ook niet mogelijk om het kengetal te publiceren in advertenties. In geval van controle dient men aan te tonen dat het EPC bij bouw nog niet beschikbaar is.

EPC nodig ? Contacteer ons vrijblijvend